Räddningsstation Alingsås

Räddningsstation Alingsås Alingsås nya räddningsstation med räddningstjänst och ambulans i gemensamma lokaler om ca 6500kvm med plats för bland annat parkering för utryckningsfordon, tvätthall, gym, träningscenter, sociala ytor och konferensrum. HBK konstruerar och projektera grundläggning samt stomme.Beställare: Tommy ByggareArkitekt: Liljewall Arkitekter ABKommun: AlingsåsByggår: 2021 Fler projekt Alla projekt

Blackevägen skola

Blackevägen skola En 7-parallellig 7-9-skola med separata ytor för kulturskola och grundsärskola för 20 elever. Fullstor idrottshall. HBK är konstruktör. Partnering mellan PEAB och LFArkitekt: D Office arkitekterByggår: 2020-2021 Fler projekt Alla projekt

Fagerhultsskolan

Fagerhultsskolan Nyproduktion av F-3 skola med tillhörande matsal, tillagningsskök och tillbyggnad av befintlig idrottshall. Total byggtekniskarea är ca 6000m².Grunden är platta på mark och stommen består av stålpelare, stålbalkar och HDF-bjälklag.Projektering av grund och stomme. Beställare: Flodéns Byggnads ABKommun: Härryda kommunArkitekt: TyrénsByggår: 2020-2021 Fler projekt Alla projekt

Glöstorpsskolan

Glöstorpsskolan 4-9 skola i två våningsplan med plats för 720 elever. HBK är konstruktör. Partnering mellan PEAB och LF.Arkitekt: D Office arkitekterByggår: 2019-2020 Fler projekt Alla projekt

Gärdsåsskolan

Gärdsåsskolan Åk 4-9 skola i tre våningar moderniseras genom rivning, ombyggnad samt nybyggnad etappvis för att kunna bedriva skolverksamhet med 400 elever under entreprenadtiden. HBK levererar bygghandlingar på stomme och grund.Beställare: Tuve Bygg ABArkitekt: Contekton ArkitekterByggår: 2019-2023 Fler projekt Alla projekt

Engelska skolan

Engelska skolan Tillbyggnad av skola i 5 plan. Projektering av grundläggning och stomme. Beställare: Tuve-ByggKommun: Göteborgs kommunByggår: 2014 Fler projekt Alla projekt

Nya Slottsbergsskolan

Nya Slottabergsskolan Nyproduktion av F-6 skola med tillhörande matsal, tillagningsskök och idrottshall. Total byggarea är ca 5500m².Projektet består av stålpelare, stålbalkar och HDF-bjälklag.​​​​​​​Projektering av grund och stomme. Beställare: RA ByggKommun: Göteborgs kommunArkitekt: Yngve Lundh ArkitekterByggår: 2019 Fler projekt Alla projekt

Selma Lagerlöfs torg – Centrumhus kv. D

Selma Lagerlöfs torg – Centrumhus kv. D Nyproduktion av ett centrumhus som inryms av butiksverksamheter och serviceinrättningar samt ett parkeringsdäck. Total byggarea är ca 15 000 m².Projektering av grundläggning och stomkomplettering. Beställare: GöteborgslokalerKommun: Göteborgs kommunArkitekt: Semrén+MånssonByggår: 2018 Fler projekt Alla projekt

Selma Lagerlöfs torg – Centrumhus kv. A

Selma Lagerlöfs torg – Centrumhus kv. A Nyproduktion av kulturhus med bibliotek, aula, utbildningssalar och restaurant. Total byggarea är ca 1700 m².Projektering av grundläggning och stomkomplettering. Beställare: GöteborgslokalerKommun: Göteborgs kommunArkitekt: WhiteByggår: 2018 Fler projekt Alla projekt

Byvädersgången förskola

Byvädersgången förskola Nyproduktion av 2st förskolor. Byggarea 600m².Förskola i ett plan. Projektering av grundläggning och stomme. Beställare: ABCD-byggKommun: Göteborgs kommunByggår: 2015-2016 Fler projekt Alla projekt