Fagerhultsskolan

Nyproduktion av F-3 skola med tillhörande matsal, tillagningsskök och tillbyggnad av befintlig idrottshall. Total byggtekniskarea är ca 6000m².
Grunden är platta på mark och stommen består av stålpelare, stålbalkar och HDF-bjälklag.
Projektering av grund och stomme.

Beställare: Flodéns Byggnads AB
Kommun: Härryda kommun
Arkitekt: Tyréns
Byggår: 2020-2021

Fler projekt

Smörslottsgatan

Smörslottsgatan Nybyggnation av 140 hyreslägenheter på Smörslottsgatan i Björkekärr. Fyra lamellhus med tegelfasader i 4-6 våningar.

Läs mer »