Fagerhultsskolan

Nyproduktion av F-3 skola med tillhörande matsal, tillagningsskök och tillbyggnad av befintlig idrottshall. Total byggtekniskarea är ca 6000m².
Grunden är platta på mark och stommen består av stålpelare, stålbalkar och HDF-bjälklag.
Projektering av grund och stomme.

Beställare: Flodéns Byggnads AB
Kommun: Härryda kommun
Arkitekt: Tyréns
Byggår: 2020-2021

Fler projekt

Kv Spina

Kv Spina I GoCo Health Innovation City i Mölndal byggs Kvarter Spina som innehåller 170 hyresrätter

Läs mer »