Kolla Parkstad

Grupp- och serviceboende med 14 lägenheter fördelat i två byggnadskroppar mitt i Kolla Parkstad.

Ett hållbart byggande med trästomme och träpanel.

HBK är huvudkonstruktör och projekterar grundläggning och stomme samt tillverkningsritningar av KL-trä elementen.

Beställare: RA Bygg AB

Byggherre: Aranäs Fastigheter

Arkitekt: KAKA Arkitekter

Byggår: 2021-2022

Fler projekt