Blackevägen skola

En 7-parallellig 7-9-skola med separata ytor för kulturskola och grundsärskola för 20 elever. Fullstor idrottshall.

HBK är konstruktör. Partnering mellan PEAB och LF
Arkitekt: D Office arkitekter
Byggår: 2020-2021

Fler projekt