Hallerna skola

Nybyggnad av skola i Stenungsund för åk 7-9 med plats för ca 500 elever. I projektet ingår även nybyggnad av miljöhus.  Skolan kommer att byggas i anslutning till Hallernas låg- och mellanstadieskola. HBK är huvudkonstruktör och projekterar grundläggning och stomkompletteringar.

Beställare: PEAB 
Arkitekt: D Office Arkitekter AB
Byggår: 2022

Fler projekt