Noltorpsskolan

Om- och tillbyggnad av skola för ca 600 elever. Nybyggnad av idrottshall.

HBK projekterar systemhandling och bygghandling stomme och grundläggning.

Beställare: Partnering mellan Alingsåshem och PEAB 

Arkitekt: Norconsult

Byggår: 2021-2023

Fler projekt

Smörslottsgatan

Smörslottsgatan Nybyggnation av 140 hyreslägenheter på Smörslottsgatan i Björkekärr. Fyra lamellhus med tegelfasader i 4-6 våningar.

Läs mer »