Noltorpsskolan

Om- och tillbyggnad av skola för ca 600 elever. Nybyggnad av idrottshall.

HBK projekterar systemhandling och bygghandling stomme och grundläggning.

Beställare: Partnering mellan Alingsåshem och PEAB 

Arkitekt: Norconsult

Byggår: 2021-2023

Fler projekt