Gärdsåsskolan

Gärdsåsskolan Åk 4-9 skola i tre våningar moderniseras genom rivning, ombyggnad samt nybyggnad etappvis för att kunna bedriva skolverksamhet med 400 elever under entreprenadtiden. HBK levererar bygghandlingar på stomme och grund.Beställare: Tuve Bygg ABArkitekt: Contekton ArkitekterByggår: 2019-2023 Fler projekt Alla projekt

Slottsbergsskolan

Slottsbergsskolan Nyproduktion av F-6 skola med tillhörande matsal, tillagningsskök och idrottshall. Total byggarea är ca 5500m².Projektet består av stålpelare, stålbalkar och HDF-bjälklag.​​​​​​​Projektering av grund och stomme. Beställare: RA ByggKommun: Göteborgs kommunArkitekt: Yngve Lundh ArkitekterByggår: 2019 Fler projekt Alla projekt

Selma Lagerlöfs torg – Centrumhus kv. D

Selma Lagerlöfs torg – Centrumhus kv. D Nyproduktion av ett centrumhus som inryms av butiksverksamheter och serviceinrättningar samt ett parkeringsdäck. Total byggarea är ca 15 000 m².Projektering av grundläggning och stomkomplettering. Beställare: GöteborgslokalerKommun: Göteborgs kommunArkitekt: Semrén+MånssonByggår: 2018 Fler projekt Alla projekt

Selma Lagerlöfs torg – Centrumhus kv. A

Selma Lagerlöfs torg – Centrumhus kv. A Nyproduktion av kulturhus med bibliotek, aula, utbildningssalar och restaurang. Total byggarea är ca 1700 m².Projektering av grundläggning och stomkomplettering. Beställare: GöteborgslokalerKommun: Göteborgs kommunArkitekt: WhiteByggår: 2018 Fler projekt Alla projekt

Byvädersgången förskola

Byvädersgången förskola Nyproduktion av 2st förskolor. Byggarea 600m².Förskola i ett plan. Projektering av grundläggning och stomme. Beställare: ABCD-byggKommun: Göteborgs kommunByggår: 2015-2016 Fler projekt Alla projekt

Beryllgatans- / Kvadrantgatans förskola

Beryllgatans- / Kvadrantgatans förskola Nyproduktion av 2st förskolor. Byggarea 1000m².Förskola i ett plan med fläkrum på vind. Projektering av grundläggning och stomme. Beställare: ABCD-byggKommun: Göteborgs kommunByggår: 2014-2015 Fler projekt Alla projekt