Selma Lagerlöfs torg - Centrumhus kv. A

Nyproduktion av kulturhus med bibliotek, aula, utbildningssalar och restaurant. Total byggarea är ca 1700 m².
Projektering av grundläggning och stomkomplettering.

Beställare: Göteborgslokaler
Kommun: Göteborgs kommun
Arkitekt: White
Byggår: 2018

Fler projekt