Gärdsåsskolan

Åk 4-9 skola i tre våningar moderniseras genom rivning, ombyggnad samt nybyggnad etappvis för att kunna bedriva skolverksamhet med 400 elever under entreprenadtiden.

HBK levererar bygghandlingar på stomme och grund.
Beställare: Tuve Bygg AB
Arkitekt: Contekton Arkitekter
Byggår: 2019-2023

Fler projekt