Om HBK

HBK-AB är ett medarbetarägt företag med en organisation byggd på stort ansvarstagande och korta beslutsvägar. Att vara medarbetarägd gör att vi har större engagemang och ambition för att skapa en mer utvecklande miljö för såväl medarbetare som kunder.

Genom ett nära och återkommande samarbete med våra kunder tar vi oss tillsammans fram till den bästa och mest optimala lösning. Tillsammans med kunden drar vi nytta av bådas styrka och kompetens för att uppnå bästa resultat.

HBK-AB grundades 2014 för att erbjuda kvalificerade konsulttjänster inom byggkonstruktion. För att försäkra att vårt arbete utmärkes av långsiktighet, värdesätter vi vår delaktighet, kreativitet, engagemang och integritet högt, något som vi är värna om och strävar efter i vårt dagliga arbete.

Kvalitetspolicy

Vårt kvalitetsledningssystem är certifierat enligt ISO 9001:2015. HBK AB:s kvalitetsarbete bygger på förtroende, ansvar, engagemang och kompetens. Sättet att arbeta och leda verksamheten ska ligga i framkant och leda till mätbara förbättringar av kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Vi ska följa de lagkrav och överenskommelser som gäller för verksamheten.

Detta innebär att:

 • Vi strävar efter att alltid uppfylla kundens krav och förväntningar.
 • Vi fortlöpande arbetar med förbättringar inom företaget för att uppnå våra mål.
 • Vi fokuserar på utbildning och kompetenshöjning av våra medarbetare samt ständig förbättring av kvalitetssystemet.
 • Vi skall ha en god etik och arbetsmoral.
 • Vi är noggranna med egenkontroll och erfarenhetsåterföring.
 • Vårt kvalitetsarbete skall genom ständiga förbättringar medverka till företagets och våra medarbetares utveckling. Vi skall aktivt ta del av branschnyheter och hålla oss uppdaterade för att följa gällande lagar och förordningar.

 

Miljöpolicy

Vårt miljöarbete är certifierat enligt miljöledningssystemet ISO 14001:2015. HBK AB:s miljöarbete ska vara en del i skapandet av ett hållbart samhälle och bidra till en uthållig lönsamhet och ett stärkt varumärke.

​​​​​​​Detta innebär att:

 • Vi följer gällande miljölagstiftning och andra krav, men har som mål att överträffa gällande lagar, förordningar och övriga bestämmelser.
 • Vi åtar oss att ständigt bli bättre på miljöarbete och strävar efter att minska företagets energiförbrukning/hitta nya, mer miljövänliga alternativ samt minimera transporter.
 • Att företaget skall arbeta i förebyggande syfte, för att skydda miljön och för att förebygga föroreningar.
 • Vi väljer bilpool typ Sunfleet, cykel och att åka kollektivt, samt försöker minimera antalet resor och liknande.
 • Vi återvinner och sopsorterar då detta är möjligt, liksom säkerställer att miljöfarligt avfall hanteras på ett säkert sätt.
 • Vi strävar efter att använda miljömärkta produkter i verksamheten.
 • Vi använder så lite skadliga ämnen som möjligt och väljer miljövänliga alternativ där så är möjligt.