Om HBK

HBK-AB är ett medarbetarägt företag med en organisation byggd på stort ansvarstagande och korta beslutsvägar. Att vara medarbetarägd gör att vi har större engagemang och ambition för att skapa en mer utvecklande miljö för såväl medarbetare som kunder.

Genom ett nära och återkommande samarbete med våra kunder tar vi oss tillsammans fram till den bästa och mest optimala lösning. Tillsammans med kunden drar vi nytta av bådas styrka och kompetens för att uppnå bästa resultat.

HBK-AB grundades 2014 för att erbjuda kvalificerade konsulttjänster inom byggkonstruktion. För att försäkra att vårt arbete utmärkes av långsiktighet, värdesätter vi vår delaktighet, kreativitet, engagemang och integritet högt, något som vi är värna om och strävar efter i vårt dagliga arbete.

Kvalitetspolicy

Vårt kvalitetsledningssystem är certifierat enligt ISO 9001:2015. HBK AB:s kvalitetsarbete bygger på förtroende, ansvar, engagemang och kompetens. Sättet att arbeta och leda verksamheten ska ligga i framkant och leda till mätbara förbättringar av kvalitén. Vi ska följa de lagkrav och överenskommelser som gäller för verksamheten.

Detta innebär att:

 • Vi strävar efter att alltid uppfylla kundens krav och förväntningar.
 • Vi fortlöpande arbetar med förbättringar inom företaget för att uppnå våra mål.
 • Vi fokuserar på utbildning och kompetenshöjning av våra medarbetare samt ständig förbättring av kvalitetssystemet.
 • Vi ska ha en god etik och arbetsmoral.
 • Vi är noggranna med egenkontroll och erfarenhetsåterföring.
 • Vårt kvalitetsarbete ska genom ständiga förbättringar medverka till företagets och våra medarbetares utveckling. Vi ska aktivt ta del av branschnyheter och hålla oss uppdaterade för att följa gällande lagar och förordningar.

Miljöpolicy

Vårt miljöarbete är certifierat enligt miljöledningssystemet ISO 14001:2015. HBK AB:s miljöarbete ska vara en del i skapandet av ett hållbart samhälle och bidra till en uthållig lönsamhet och ett stärkt varumärke.

 Detta innebär att:

 • Vi följer gällande miljölagstiftning och andra krav.
 • Vi ska arbeta i förebyggande syfte, för att skydda miljön och för att förebygga föroreningar.
 • Vi lämnar förslag på miljömedvetna materialval för våra konstruktionslösningar.
 • Vi lämnar förslag på konstruktionslösningar som bidrar till att minska energiförbrukningen i byggnader då det är möjligt.
 • Vi använder så lite skadliga ämnen som möjligt och använder miljömärkta produkter i verksamheten där så är möjligt.
 • Vi ska bedriva ett aktivt miljöarbete och minska företagets miljöpåverkan genom ett fortlöpande arbete med ständiga förbättringar.