Logistikanläggning Arendal

Nybyggnation av logistikanläggning i Arendal, Göteborg.

HBK är huvudkonstruktör och har projekterat grundläggning samt stomme i en kombination av limträ och stål.

Beställare: Johansson & Rehn Byggnads

Byggherre: Platzer Fastigheter

Arkitekt: Nils Andréasson Arkitektkontor

Byggår: 2022-2023

Fler projekt