Kv Spina

I GoCo Health Innovation City i Mölndal byggs Kvarter Spina som innehåller 170 hyresrätter samt kommersiella ytor. Bostäderna fördelas på fyra huskroppar och ska uppföras enligt Miljöbyggnad Silver.

HBK är huvudkonstruktör och projekterar grundläggning och stomme.

Beställare: Tornstaden

Byggherre: Fastighets AB Balder

Arkitekt: Liljewall 

Byggår: 2022-2023

Fler projekt