Mandolingatan - Kvarter D

Nybyggnation av 155 hyresrätter i Kvarter D på Mandolingatan i Västra Frölunda. 

Kvarter D är ett slutet kvarter med varierande våningsplan, tegelfasader, sedumtak och en grön gård. 

HBK är huvudkonstruktör och projekterar grundläggning och stomme.

Beställare: Tornstaden

Arkitekt: Liljewall Arkitekter

Byggår: 2021-2022

Fler projekt

Smörslottsgatan

Smörslottsgatan Nybyggnation av 140 hyreslägenheter på Smörslottsgatan i Björkekärr. Fyra lamellhus med tegelfasader i 4-6 våningar.

Läs mer »