HBK stödjer Giving People

Sedan 2018 stödjer HBK Giving People i sitt arbete  för att hjälpa utsatta barnfamiljer. Många familjer har drabbats hårt av den rådande pandemin som vi befinner oss i och Giving People arbetar för att motverka ekonomisk utsatthet och den barnfattigdom som finns i Sverige. Läs mer om, och stötta Giving Peoples arbete här: https://givingpeople.se/skank-ett-bidrag/ 

 

Studiebesök

Mandolingatan Förra veckan besökte vi Mandolingatan där vi åt Tornstaden har varit huvudkonstruktör i bostadskvarteren BC

Läs mer »