Hökälla Säteri

Två 7-vånings lamellhus i tegel, fyra punkthus i 6-10 våningar samt ett underjordiskt garage.

HBK beräknar samt projekterar grundläggning och stomme.
Beställare: Peab
Arkitekt: Studio Ekberg AB
Kommun: Göteborg
Byggår: 2021

Fler projekt