Hökälla Säteri

Två 7-vånings lamellhus i tegel, fyra punkthus i 6-10 våningar samt ett underjordiskt garage.

HBK beräknar samt projekterar grundläggning och stomme.

Beställare: PEAB

Arkitekt: Studio Ekberg AB

Byggår: 2021

Fler projekt