Nya lägenheter - Hökälla Säteri

På det gamla sjukhusområdet Lillhagsparken bygger nu Peab 288 nya hyreslägenheter åt beställaren Tornet.

På platsen kommer det att byggas två 7-vånings lamellhus i tegel, fyra punkthus i 6-10 våningar samt ett underjordiskt garage.

Vi på HBK beräknar samt projekterar grundläggning och stomme.