Södra Ribersborg

Två bostadshus om sex till åtta våningar som rymmer totalt 71 lägenheter. Husen byggs ovanpå en butiksfastighet vars tak utgör bostadskvarterets gård. I källarplan och på plan 1 finns garage. Totalt utgör hela projektet ca 30 000 kvm.

HBK beräknar samt projekterar grundläggning och stomme.
Beställare: Tornstaden
Arkitekt: Yellon AB
Kommun: Malmö
Byggår: 2020

Fler projekt

Smörslottsgatan

Smörslottsgatan Nybyggnation av 140 hyreslägenheter på Smörslottsgatan i Björkekärr. Fyra lamellhus med tegelfasader i 4-6 våningar.

Läs mer »