Postnord

Nyproduktion av lagerbyggnad och kontor i Trondheim. Projektet omfattar 6 500m²
Projektering av grundläggning.

Beställare: Logistic Contracter
Kommun: Trondheim
Byggår: 2015-2016

Fler projekt

Kv Spina

Kv Spina I GoCo Health Innovation City i Mölndal byggs Kvarter Spina som innehåller 170 hyresrätter

Läs mer »