Postnord

Nyproduktion av lagerbyggnad och kontor i Trondheim. Projektet omfattar 6 500m²
Projektering av grundläggning.

Beställare: Logistic Contracter
Kommun: Trondheim
Byggår: 2015-2016

Fler projekt