Engelska skolan

Tillbyggnad av skola i 5 plan.
Projektering av grundläggning och stomme.

Beställare: Tuve-Bygg
Kommun: Göteborgs kommun
Byggår: 2014

Fler projekt