Studio 2

Studio 2 består av fyra lamellhus med sammanlagt 96 Bostäder. HBK projekterar grundläggning och stomme.

Beställare: PEAB

Arkitekt: Malmström Edström Arkitekter Ingenjörer

Byggår: 2014-2016

Fler projekt

Kv Spina

Kv Spina I GoCo Health Innovation City i Mölndal byggs Kvarter Spina som innehåller 170 hyresrätter

Läs mer »