Studio 2

Studio 2 består av fyra lamellhus med sammanlagt 96 Bostäder. HBK projekterar grundläggning och stomme.

Beställare: PEAB

Arkitekt: Malmström Edström Arkitekter Ingenjörer

Byggår: 2014-2016

Fler projekt

Smörslottsgatan

Smörslottsgatan Nybyggnation av 140 hyreslägenheter på Smörslottsgatan i Björkekärr. Fyra lamellhus med tegelfasader i 4-6 våningar.

Läs mer »