Heinövallen

Nyproduktion av 3st punkthus med 3-våningar och 60 lägenheter. 
Projektering av grundläggning och stomme.

Beställare: RA-bygg
Kommun: Öckerö kommun
Byggår: 2015-2016

Fler projekt